Clubgegevens:

Clubdagen
Iedere 3e zaterdag van de maand
Locatie
De Mettenburcht
W.P. Speelmanweg 22a
Nieuwveen
Contributie
€ 20,00 per jaar
Jeugdleden tot 16 jaar, er moet
minimaal één volwassen uit hetzelfde
gezin als lid ingeschreven staan.
€ 10,00 per jaar
Rabobanknummer
NL54 RABO0174967683
Kamer van Koophandel nr.
40448031
Foto’s op de website geplaatst,
Het eigendomsrecht berust bij de
makers van de foto’s
Advertenties voor leden
Gratis, mits niet commercieel
Advertenties voor bedrijven
Op aanvraag